Onsoosterhuizen.nl

Inloggen of inschrijven

windenergie in Apeldoorn?Apeldoorn overweegt windenergie in te zetten om de energiedoelstellingen voor de gemeente te halen. Energiecooperatie Duurzame Energie Apeldoorn (deA) heeft er de eerste slinger aan gegeven met een voorstel voor molens in Beekbergsebroek, een gebied dat voor 6o% gemeentegrond is en waar gemeente een bestemming voor zoekt. Een bedrijventerrein ging er niet door en in de wandelgangen hoor je ook plannen voor woningbouw. Dinsdag jl presenteerde de gemeente haar onderzoeksresultaten naar mogelijkheden en kansen van windenergie in onze regio. Als we als gemeente energieneutraal willen worden is windenergie mogelijk en nodig, maar daarover is het laatste woord nog niet gezegd. Het gehele rapport is te lezen op www.apeldoorn.nl/windenergie. Woensdag 28 juni is er een inspraakavond in de Raadszaal.