Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Onsoosterhuizen.nl

Inloggen of inschrijven

RestafvalBeste inwoners van Oosterhuizen,

Momenteel is er wat onduidelijkheid over de inzameling van restafval in ons dorp. Vorig jaar is dit in de gemeenteraad besproken, hier zijn veel bezwaren op geweest. Ondanks alles hebben ze het toch doorgevoerd, echter zonder ons (de dorpsraad) hiervan op de hoogte te stellen. Afgelopen week zijn we gebeld door de gemeente dat dit proces binnenkort in gang gezet gaat worden. Ondanks de informatie die de bewoners (niet alle!) hebben ontvangen komt er wel degelijk een ondergrondse restafvalcontainer in Oosterhuizen. Het is dus zeker niet de bedoeling dat we naar Beekbergen of Lieren moeten met ons restafval. Verder is het altijd nog mogelijk om een kleine restafval container van 140 liter aan te vragen en deze op afroep te laten legen. Voor Oosterhuizen is er geen informatiebijeenkomst gepland en staan wij niet op de kaart voor de ondergrondse containerlocaties. Wij gaan hierover z.s.m. contact leggen met de gemeente Apeldoorn en Circulus.

Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen we u uiteraard op de hoogte stellen.