OnsOosterhuizen.nl

Inloggen of inschrijven

Dorpsraadvergadering 30 september 2019Graag laten we jullie weten wat we in onze vergadering hebben besproken.

 • De familie Romijn van Landgoed Het Esse heeft een toelichting op hun plannen gegeven rondom het terrein van de voormalige Alba en het terrein “gebroeders Beltman”.
  Op dinsdag 22 oktober organiseren zij een informatieavond om hun plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Ook de dorpsraad en een vertegenwoordiging van de gemeente zal aanwezig zijn.
  Dinsdag 22 oktober 2019
  Inloop: 20.00
  Tijd: 20.15- 21.15
  Locatie: Camping de bosgraaf: Kanaal Zuid 444, 7364 CB Lieren.
 • De nieuwe manier van afvalinzameling is geëvalueerd/besproken (zijn er bijvoorbeeld meer illegale dumpingen).
 • Windmolens en zonneparken. Gezamenlijke afspraak met dorpsraad Loenen en Klarenbeek is gepland op maandag 21 oktober.
 • De dag van de mantelzorg wordt op 14 november in het dorpshuis gevierd (avond). Mantelzorgers ontvangen hiervoor een uitnodiging. Als u nog mantelzorgers ent die in het zonnetje gezet mogen worden, dan horen wij dat graag van u.
 • Vitaliteitsagenda. De focus ligt voorlopig op drie onderwerpen: Verkeer, AED Dorpshuis naar buiten verplaatsen en het aangezicht van het bedrijventerrein (groenstrook). Over de “grote” projecten vindt overleg met de gemeente plaats (verkeer). Voor dit onderwerpen zullen wij u zeker weer vragen om mee te praten en mee te denken. We gaan nu aan de slag!
 • Buurtbus. Het passagiersaantal blijft stabiel. Er hebben zich vijf nieuwe chauffeurs aangemeld. Daar zijn we heel blij mee!
 • Op 28 januari is het najaarsoverleg met de gemeente gepland. In dit overleg praten we met de gemeente over nieuwe plannen en operationele zaken. Er zal zeker een overlap zijn met de Vitaliteitsagenda en met lopende projecten.
   Graag vernemen wij van u als dorpsbewoner of er nog specifieke punten zijn die u ingebracht wilt hebben. Denk daarbij aan onderhoud van wegen of verkeersonveilige situaties.
 • Er is een nieuwe contactpersoon voor de Dorpsraad, de heer Wim Mulder. Hij is regisseur openbare ruimte. De dorpsraad maakt binnenkort kennis met hem. Hij zal ook bij het najaarsoverleg aanwezig zijn.
 •  N786. Geen nieuwe informatie. Onze contactpersoon houdt ons regelmatig op de hoogte.
 • Volgende vergadering van de Dorpsraad is op 5 november.
 • Vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u direct inbrengen via één van onze Dorpsraadleden of via ons mailadres .
Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.