Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Onsoosterhuizen.nl

Inloggen of inschrijven

Buurtverbinders OnsOosterhuizen
25 september 2018

Toekomst v ons agrarisch gebied?

Bericht van gemeente Apeldoorn, ingekort:

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor deelname aan de 2e werksessie over het nieuwe perspectief voor de agrarische sector. Deze vindt plaats op woensdag 31 oktober van 19.30-22.00 uur in dorpshuis Ons Huus Beemterweg 25A in Beemte.

Anders dan de bijeenkomst van november, is deze 2e sessie alleen gericht op het agrarisch gebied van Beemte-Broekland, Wenum-Wiesel, het Woudhuis, Beekbergen-Lieren en Oosterhuizen. Daarom nodigen we ondernemers en bewoners uit die gebieden en daarnaast vertegenwoordigers van diverse organisaties nadrukkelijk uit om mee te praten.De bijeenkomsten over Uddel en Klarenbeek-Loenen hebben al eerder plaatsgevonden. Het gesprek zal gaan over de gebiedskarakteristieken en de gewenste opgaven voor het gebied. 

Wij willen graag dat agrarische ondernemers en ‘burger’ bewoners goed vertegenwoordigd zijn op deze bijeenkomst. Daarom zullen we deze bijeenkomst ook aankondigen op de websites van de dorpsraden (bij deze door buurtverbinders).

Wilt u uw suggesties, liefst op korte termijn, doorgeven aan mij of mijn collega Twan Thissen (t.thissen@apeldoorn.nl). Alvast dank daarvoor. Voel u ook vrij om deze uitnodiging door te sturen naar andere agrariërs en bewoners van de genoemde gebieden.

Met vriendelijke groet, ?Marion Vincken

Tel.: (055) 580 2395 of 14 055 ?Mob.: 06 46 00 08 84?E-mail: m.vincken@apeldoorn.nl?Internet: www.apeldoorn.nl

Twitter: gem_apeldoorn / Facebook: gemeenteapeldoorn