Onsoosterhuizen.nl

Inloggen of inschrijven

Openbare dorpsraadvergadering 17 april 2019

Openbare vergadering dorpsraad Oosterhuizen: Samen lekker wonen, Oosterhuizen actueel en 1e lustrum www.onsoosterhuizen.nl

Openbare vergadering woensdag 17 april 2019 dorpsraad Oosterhuizen

Op 17 april is weer de openbare vergadering van de dorpsraad Oosterhuizen.

Een ieder die Oosterhuizen een warm hart toedraagt, is van harte welkom om 20.00 uur in het dorpshuis aan het Oude Veen 21.

Aan de orde komen allerlei zaken die voor Oosterhuizen van belang zijn. De jaarverslagen 2018 zijn gereed en zullen op de website www.onsoosterhuizen.nl komen te staan. Tevens zal de kascontrole commissie verslag uitbrengen.

Op de agenda staan onder andere het samen lekker wonen in Oosterhuizen, de vitaliteitsagenda en alle actuele informatie die van belang is voor Oosterhuizen.

Dit en vele andere onderwerpen komen aan de orde.

Hopelijk komt u als gewoonlijk in groten getale naar het dorpshuis Oosterhuizen, om onder het genot van een kopje koffie, u aangeboden door de dorpsraad, samen met ons te werken aan de toekomst van Oosterhuizen.

Agenda Openbare Dorpsraad vergadering 17-04-2019.pdf


Het jaarverslag van 2018 vind je hier: Jaarverslag 2018

De notulen van de openbare vergadering 2018 vind je hier: Notulen openbare vergadering 2018