Onsoosterhuizen.nl

Inloggen of inschrijven

Meting luchtkwaliteit

O.b.s. Oosterhuizen doet mee aan een Europees project over luchtkwaliteit, gecoördineerd door het Europese Milieuagentschap. In verschillende Europese landen gaan kinderen op scholen stikstofdioxide (NO2) meten. Dat komt vrij uit uitlaatgassen en is een goede indicatie voor luchtvervuiling door verkeer. In Nederland organiseert het RIVM het project voor een aantal scholen. Vandaag hebben de leerlingen uit groep 7/8  op verschillende plekken op en rond de school buisjes opgehangen waarmee we de stikstofoxiden kunnen meten. Na een maand halen de kinderen deze buisjes weer op en sturen ze naar het lab. Na een paar maanden krijgen we de uitslag en weten we waar rond de schoon de lucht vuil of juist schoon is.