Over Theo

Ik ben 70 + getrouwd 1966 doe 4daagsen - Klompenpaden - uitgezette wandelingen van Wandellust, Trekvogels, DES & EWCA.. Beken & Sprengen rond Apeldoorn op foto gezet.