Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Wandelcommissie stichting Internationale 4daagse Apeldoorn

De Wandelcommissie St. Int. 4daagse Apeldoorn heeft als doel onder meer de wandelsport in haar werkgebied te bevorderen. Daartoe organiseert de commissie op dit ogenblik 3 wandeltochten welke voorheen door de Oostelijke Wandelsport Bond werden georganiseerd.


 

Laatste berichten