Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Onsoosterhuizen.nl

Inloggen of inschrijven

Dorpsraad Oosterhuizen

Oosterhuizen kent een dorpsraad. De dorpsraad behartigt de belangen van ons dorp zo goed mogelijk. Alle bewoners kunnen over actuele zaken, wensen, klachten en andere opmerking over de leefbaarheid in het dorp terecht bij de dorpsraad.

Eenmaal per jaar organiseert de dorpsraad een openbare vergadering. De agenda wordt ruim tevoren in de lokale media gepubliceerd.

De leden van de dorpsraad: Gerjan Dolman – voorzitter, Karin van Essen – secretaris, Henk de Pater – penningmeester, Rita Gorsseling – lid, Janneke Slingerland – lid, Andries Dolman en Ella Kruimer – leden van advies.