Menu

Nieuws:

Vitaliteitsplan - Oproep deelname aan werkgroep en oproep voor onderwerpen

Rita Gorsseling, (Dorpsraad Oosterhuizen)
13 mei 2018

Beste buurtgenoten,

In de openbare dorpsraadvergadering van 25 april jl. hebben we gesproken over het Vitaliteitsplan voor Oosterhuizen dat opgesteld gaat worden. Dit gaan we samen doen met een werkgroep en de gemeente Apeldoorn.

Aanstaande woensdag 16 mei om 19.30 uur komen we voor het eerst bij elkaar in het Dorpshuis (de kick-off). Steven Gerritsen van de gemeente Apeldoorn is ook aanwezig. 

De tweede bijeenkomst is op woensdag 30 mei om 19.30 uur. Bij deze bijeenkomst sluit een aantal vertegenwoordigers van de gemeente aan die deskundig zijn op het gebied van de gekozen onderwerpen (eventueel 16 mei ook al). 

In de werkgroep zitten tot nu toe:
Bianca Dolman, Bob van de Heuvel, Bertus Reuvekamp, Benno van der Bles en Rita Gorsseling (de B's zijn goed vertegenwoordigd). 

We willen de groep graag uitbreiden, dus..... graag een berichtje naar mij als je erbij bent!

Je kan ook - de voor jou - belangrijke onderwerpen naar mij mailen (los van deelname aan de werkgroep). 

https://onsoosterhuizen.nl/files/onsoosterhuizen.nl/uploads/files/704188/prezi.pdf

Dorpsgroet,

Rita Gorsseling,
Dorpsraad Oosterhuizen. 

Reacties