Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Dorpsraad Oosterhuizen

Oosterhuizen kent een dorpsraad. De dorpsraad behartigt de belangen van ons dorp zo goed mogelijk. Alle bewoners kunnen over actuele zaken, wensen, klachten en andere opmerking over de leefbaarheid in het dorp terecht bij de dorpsraad.Eenmaal per jaar organiseert de dorpsraad een openbare vergadering. De agenda wordt ruim tevoren in de lokale media gepubliceerd.De leden van de dorpsraad: Annie de Groot – voorzitter, Karin van Essen – secretaris, Andries Dolman – penningmeester, Henk de Pater – lid, Janneke Slingerland – lid, Gert Jan de Groot en Ella Kruimer – leden van advies.


 

Laatste berichten