We willen als buren nog meer samen doen, meer dingen delen en weten wat er te doen is in het dorp. Het online dorpsplein OnsOosterhuizen ...
Oosterhuizen kent een dorpsraad. De dorpsraad behartigt de belangen van ons dorp zo goed mogelijk. Alle bewoners kunnen over actuele zake...
Wat doen we? Het wandelpad onderhouden: maaien, snoeien, palen en bewegwijzering controleren. Wanneer doen we dat? 2 x per jaar een zater...
De werkgroep Klompenpad ontwikkelt de route, routefolder/app en het informatiebord van het nieuwe Klompenpad in Oosterhuizen. Samen met d...
Inwoners, organisaties en bedrijven in je gemeente verbinden zodat ze meer dingen samen ondernemen? Wij bieden je de allerbeste oplossing!
Tussen gezond zijn en je goed voelen, zit soms een wereld van verschil. Ongeveer de helft van alle Nederlanders geeft aan zich eenzaam te...
Samen met de gemeente Apeldoorn gaan we een vitaliteitsplan opstellen voor Oosterhuizen.Doel is om ons dorp voor iedereen prettig en leef...
In het kleine dorpje Oosterhuizen, werd 11 juli 1947 de Mondaccordeon Vereniging "Mondolia " opgericht. Na jaren van concourssuccessen we...